Å tenke videre med dere

Å mestre og tilpasse seg et stadig mer innfløkt og kaotisk, globalt marked i kontinuerlig forandring er ingen enkel øvelse. Vi i Allegro kan gi viktige og verdifulle innspill som forbedrer måten ditt firma driver business på.

Har dere det som skal til for virkelig å skille dere ut fra den grå massen, jungelen av ulike tilbydere som man finner i en hver bransjekategori om dagen? Vekker deres virksomhet en viss oppsikt i markedet? Er dere utpreget innovative og originale på noen nivåer?

Kanskje finnes det rom for forbedring, og kanskje er det slikt vi skal sette oss ned og prate om. I dagens globale marked, har det aldri vært større konkurranse, og dermed har det heller aldri før vært vanskeligere å skille seg ut fra mengden.

Det har aldri vært tøffere å gripe nye markeder på en god, innovativ og oppsiktsvekkende ny måte enn det er nå. Og aldri har formler vært mer velprøvde, og «oppskriften for suksess» mer «opplest og vedtatt» enn nå – i bøker, via ulike konsulentselskaper og via langt rimeligere «how to»-guider på Internett.

Fornuftig ressursbruk

Vi opplever at dyktige, erfarne, etablerte markedsførere er usikre på hvordan det er mest riktig å bruke ressursene, forholdet print og web, og hvor i de nye mediekanalene man bør legge inn trøkket. Flere føler at de mangler oversikt over hvordan de nye markedsmekanismene fungerer og hvordan disse vil endre måten ens firma fungerer og forholder seg til markedet på.

Noen føler at de leter i blinde, uten å vite hva det er de ser etter. Hvordan vil fremtiden bli? Hva bør en satse på fremover? Hva er et blaff, en døgnflue av en trend, og hvilke trender er bærekraftige? Hvilke utviklingsmønstre i markedet leder inn i fremtiden? Hvilke nøkkelmekanismer trigger nye trender, strømninger? Hvilke elementer gjør markedet omskiftelig og uforutsigbart? Må man forholde seg til disse og hvordan?  

Fokus på omstilling, forbedring som følger strategiske prinsipper er stikkord i mye av det vi gjør. Trenger dere vår hjelp, råd, guiding på veien inn mot det nye og ukjente? Kontakt oss i dag for et møte.