1 milliard på Facebook på en dag!

Torsdag 27. august 2015 satte Facebook en ny utrolig rekord. For denne dagen var over 1. milliard mennesker pålogget Facebook i løpet av samme dag!

Bilde av ansatt Redaksjonen

Publisert 05. sep. 2015

Skrevet av Redaksjonen

For Facebooks vedkommende ble torsdag 27.august 2015 en historisk dag. I løpet av denne dagen var altså mer enn 1 000 000 000 mennesker logget på Facebook. Dette skjer ikke over natten, så det sier mest noe om hvor viktig denne kanalen er blitt for folk flest. Torsdag var imidlertid dagen da antallet telte 10 siffer.

8 av 10 er på Face

80 % av Norges befolkning har en Facebook-profil og 79,8 % bruker den. 65 % av Norges befolkning over 18 år bruker Facebook daglig og andelen brukere som er innom Facebook minst én gang om dagen har over det siste året økt til 81 %. Det er den voksne gruppen over 40 år som driver veksten på Facebook.

Snapchat vokser raskt

Instagram er også i vekst, men veksten er lavere enn på Snapchat. 35 % av Norges befolkning har en Instagram-konto. Interessant å se hvilken spredning Snapchat har hatt. Dette har trolig sammenheng med at foreldre blir konvertert av barna, samtidig som den lave terskelen for å bruke kanalen gjør at mange faller for den. Det er noe veldig privat med den ettersom en deler sine innlegg kun med de en ønsker fra kontaktlisten.

30 % av nordmenn over 18 år bruker Snapchat daglig. 85 % av brukerne melder at de bruker tjenesten like mye, eller mer enn for tre måneder siden. Veksten i antall brukere er høy i alle aldersgrupper, mens aldersgruppen 40-59 år har hatt noe brattere vekst enn de andre aldersgruppene.

Linkedin flater ut

Linkedin flater ut når det gjelder vekst i antall profiler, mens bruken av  tjenesten øker noe. 22 % av Nordmenn over 18 år bruker Linkedin månedlig eller oftere.

Fortsatt nisjekanaler

Twitter og Pinterest forblir nisje-kanaler for utvalgte grupper. Twitter øker litt i alle aldersgrupper. 23 % av de kvinnelige Twitterbrukerne har kommet på tjenesten det siste året, mens halvparten av brukerne på Pinterest har registrert seg det siste året.