Integrasjon og skreddersøm

Gode integrasjoner kan skape store forbedringer og forenklinger i hverdagen. Vi kobler systemer sammen for å gi store konkurransefortrinn og strekker oss mye lengre enn til kun å levere ferdigprodusert hyllevare.

Integrerte og kompatible systemer gir en effektiv og oversiktlig arbeidshverdag

Vi jobber også med rene integreringer: Har du kundedataen din i Dynamics kan vi replikere det over i andre systemer. Det handler om å koble ting sammen og få systemer til å snakke med hverandre, være kompatible, noe som gir en effektiv og oversiktlig arbeidshverdag.

Via gode og funksjonelle integreringer slipper man unødvendige, doble lag. Inkompatible systemer er ineffektive og unødvendig tidkrevende. Integrerte systemer sikrer mer helhet i informasjonen og kommunikasjonen. Ved hjelp av gode integrasjoner kan man for eksempel måle effekten av opplæringssystemer med å kombinere disse med salgstall.

Man har kanskje nettbutikken på et lager, ERP-systemet på et annet, logistikk-systemet på et tredje og ønsker å få disse mest mulig samkjørte og integrerte, noe vi bistår med på en god måte. Målet er å gi deg færre steder å forholde deg til, mer oversikt og ryddige, effektive prosesser, slik at du ikke har brukerne på 15 ulike steder og mangler oversikt over det store bildet, for å sette det på spissen.

Kontakt gjerne direktør for digital utvikling Håvard Hovind, tlf. 415 72 608, for en prat rundt integrasjon og skreddersøm.