Filmproduksjon

Det har aldri vært enklere å bruke film i reklame og markedsføring. Derfor er det helt avgjørende at du har en gjennomtenkt og virksom filmstrategi i bunn.

Filmproduksjon

Hvem? Hva? Hvor?

Bredde- eller høydeformat? Sosiale medier, møterom eller TV? Hvem er egentlig målgruppen din og hva skal du fortelle? Vi har 30 år med erfaring, vet hva som engasjerer og hvordan du kan oppnå bedre resultater ved å bruke film i egen markedsføring.

Erfaring og engasjement

Film kan gjøres både omfattende og enkelt, alt avhenger av ditt ambisjonsnivå og hva jobben krever. For oss er det ikke viktig at filmen lages for vårt eget behov, men at den løses på en hensiktsmessig og god kommunikativ måte innen de økonomiske rammene.