TORP – TakeOff

Siden høsten 2005 har vi hatt oppgaven med å lage TORPs eget reisemagasin, TakeOff.

Magasinet utgis fire ganger i året, er gratis og skal ha like høy kvalitet som magasiner folk vanligvis betaler for. Det skal underholde, informere og skape reiselyst – slik at de reisende tar det med seg hjem, om bord i flyet eller til stedet de reiser til. Vi har ansvar for innhold, disposisjon, tekst, layout og design, og vårt mål er (i all beskjedenhet) at magasinet skal bli bedre og bedre for hvert nummer vi utgir!

Magasinet er UU-tilpasset og utgis også i en e-mag-versjon. Du finner TakeOff i magasinstativene på TORP Sandefjord lufthavn, og her: Siste utgave av reisemagasinet TakeOff.