Rekrutterings-kampanje for økt synlighet

Toneheim folkehøgskole er en av landets mest anerkjente musikkfolkehøgskoler. Skolen passer for ungdom som enten vil jobbe med musikk eller som vi ha musikk som hobby. I tre år har Allegro utviklet rekrutteringskampanjer for Toneheim.
Toneheim folkehøgskole har i år fått en god SEO gjennomgang som har gjort dem mer populære hos Google.

For skoleåret 2018/2019 jobbet vi med å øke skolens søkemotoroptimalisering (SEO) for å skape større synlighet på nett. SEO handler om å overbevise søkemotorene om at nettsidene er de mest relevante for brukere som søker informasjon.

Bakgrunn for arbeidet var at svært få ungdom i målgruppen hadde hørt om Toneheim før 1. og 2. klasse på videregående skole. Kjennskapen om hva Toneheim tilbyr faglig og sosialt var også lav.

Søkeordsanalyse 

Vi startet med å gjennomføre en søkeordsanalyse. Analysen gav svar på hvilke ord målgruppen søker på når de gjør reseach på folkehøgskoler og musikk. Vi benyttet verktøy som Google Search Console og Moz. Videre lagde vi en plan for hvordan vi kunne hjelpe Toneheim i arbeidet med synlig. Målet er at Toneheim alltid skal dukke opp i Google når deres målgrupper søker etter ord eller begrep som knyttes til folkehøgskoler og musikk. 

Teknisk gjennomgang 

Vi satt i gang en rekke tekniske tiltak som å: 

  • Omstrukturere menyen og forenkle navigeringen så det ble enklere å finne frem til relevant innhold på nettsiden.  
  • Justere title-tags og metabeskrivelse. Beskrivelsen hjelper søkemotorene til å forstå hva innholdet på nettsiden handler om. Beskrivelsene skal være relevante og dekkende.
  • Legge til beskrivende tekster i H1, H2, H3​. Dette er ett av mange html-elementer som søkemotorene bruker for å forstå hva en nettside handler om.
  • Legge inn alternativ tekst (nyttig og informativ) på bilder, video og lenker for å et brukervennlig nettsted for alle.
  • Optimalisere bilder og video for økt hastighet. Hvis ikke nettsiden lastes inn i løpet av få sekunder, blir brukeren utålmodig og klikker seg videre. 
  • Etablere sitemap for nettstedet i Google Search Console​. Hvordan innholdet struktureres er helt avgjørende for hvor gode plasseringer skolen får i søkemotorene.

Relevante tekster 

Basert på søkeordsanalysen og den tekniske gjennomgangen skrev vi nye tekster til nettstedet og omstrukturerte tidligere tekster. Hensikten var å synliggjøre skolens identitet, skolens faglige innhold og ikke minst det unike sosiale musikkmiljøet. 

Arbeidet med godt og relevant innhold på nettstedet er en kontinuerlig jobb som krever både ressurser og kompetanse. Det er sjeldent man spretter opp på toppen i Googlesøk ved noen få grep. Hvor attraktiv Google synes nettstedet er, avgjøres også hvor flink man er til å skrive, publisere og dele relevant informasjon over tid.

Ønsker du en SEO analyse av ditt nettsted? Allegro hjelper deg gjerne! Ta kontakt med oss