NAV – 50 nyanser av grå

En holdningskampanje rettet mot arbeidsgivere i Vestfold, slik at de i større grad vektlegger verdien av å ha ansatte over 50 år i sin bedrift.

Utfordring

Utarbeide en holdningskampanje rettet mot arbeidsgivere i Vestfold, slik at de i større grad vektlegger verdien av å ha ansatte over 50 år i sin bedrift. Primærmålgruppe er HR-sjefer, daglig ledere, mellomledere/rekrutterere og bemanningsbransjen. Sekundærmålgruppe er ansatte +/- 50.

Vår løsning

Vår idé var å skape en interessant historie, som skal formidles via utvalgte arenaer med et fengende foredrag. Inngangen til prosjektet, facebook.com/50NyanserAvGraa, engasjerte sekundærmålgruppen (arbeidstakerne), for å skape stolthet, trygghet og pågangsmot. Her blir representanter for 50+ løftet frem og fremsnakket av sine kollegaer.

Foredrag med film

Sitater fra Facebook og fakta om arbeidstakere på 50+ er samlet i en presentasjon, sammen med en kort film som setter fokus på et nyansert arbeidsliv. PR og redaksjonell omtale er en viktig del av prosjektet. Det er også utarbeidet en brosjyre og annet presentasjonsmateriell, som skal benyttes i forbindelse med foredragene. Universell utforming er ivaretatt i utarbeidelsen av presentasjonsmateriellet.