MARTHINSEN & DUVHOLT – «Nattens helter»

Mens de fleste av oss sover, er det noen som gjør en kjempeinnsats for å holde viktige samfunnsstrukturer ved like. Allegro var med for å dokumentere et slikt prosjekt.

Entreprenør Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord har fått det prestisjefulle oppdraget med å oppgradere rullebanen på TORP Sandefjord lufthavn.

Siden lufttrafikken selvsagt må forløpe uhindret i anleggsperioden, blir prosjektet drevet på nattestid. Etter at siste fly lander for kvelden, inntar mannskap og maskiner rullebanen, natt etter natt i åtte måneder.

 

Effektivitet og sikkerhet satt i system

Totalt skal det legges 200 000 kvm asfalt og det skal graves 8 km med grøfter. Det vil gå med 80 lass pukk – hver natt! Og etter hvert skift må overgangen mellom gammel og ny asfalt glattes ut og hele rullebanen feies grundig for å være klar til første morgenfly. Det sier seg selv at slike utfordringer krever det ypperste innen nøyaktig planlegging, ekspertise og logistikk. Alt må gå på skinner. Underveis er det lov til å være stolt av både resultatet og prosessen …

 

Allegro ble engasjert til å produsere filmen om Marthinsen & Duvholts innsats – se den i toppen av saken. Denne skal brukes både internt for å bygge stolthet, og eksternt til bruk på messer o.l.