Made in Horten

Hva er det med Horten som gjør at vi har så mange flinke ingeniører og teknologer akkurat her?

Made in Horten

Målsettingen med kampanjen «Made in Horten» er å styrke kjennskapen til, og kunnskapen om Hortens avanserte næringsklynge.

«Allegro har laget en serie med «Made in Horten» filmer for Horten kommune som har blitt benyttet til å markedsføre det store tech miljøet vi har i Horten med mer enn 40 store og små teknologibedrifter. Målgruppen har vært jobbsøkere, bedriftsledere, investorer, innbyggere og politikere. Filmene er benyttet i sosiale medier og i presentasjonsmøter. Allegro har også bistått kommunen med publiseringsplaner og postinger i sosiale medier.

 

Horten kommune er meget godt fornøyd med den jobben Allegro har gjort for oss. Filmene har blitt godt mottatt i de ulike målgruppene og oppnådd gode resultater i sosiale medier. Allegro har fremstått som et profesjonelt byrå som det har vært lett å samarbeide med.» Karl Jørgen Tofte, næringssjef Horten kommune

Peker på de samme faktorene

I filmene trekker bedriftsledere frem fem viktige faktorer ved Horten som gjør byen unik for teknologi-bedrifter; Hortens byhistorie, tilgang til bred kompetanse, internasjonalt fokus og samarbeide i teknologiklynger.

Materiell til messer og presentasjoner

Det ble også produsert redaksjonelle artikler, et par filmer hvor mange aspekter ved teknologibyen ble presentert samt brosjyre- og messemateriell.

Gode resultater

Gjennom å fortelle historiene om innovative og suksessrike produkter og tjenester som kommer fra Horten har byen blitt ennå mer kjent for sine teknologibedrifter, og har styrket sin posisjon som en av de fremste teknologibyene i Norge. Kampanjen gav svært gode resultater, opp mot en million visninger og et stort engasjement.

«Made in Horten» har gitt økt oppmerksomhet til bedriftene, flere søkere til ledige stillinger, styrket stoltheten til byens næringsliv og innbyggere, og enda mer banebrytende entreprenørskap i byen.

 

«Høyteknologi er noe som ligger i sjela til Horten, og det drar vi alle nytte av»

 Grunde Joheim, Kongsberg Norspace