Kimen Litteraturfestival

– grafisk profil, webdesign og program

Visste du at Litteraturuka i Vestfold har byttet navn til Kimen Litteraturfestival? Den største litteraturfestivalen i fylket arrangeres hvert år i uke 45, og har som mål å gi gode kulturopplevelser for store og små innbyggere.

Allegro heier på kulturen og har utviklet en fargerik grafisk profil.

Program Kimen Litteraturfestival

Program 2020

Vi laget et fyldig program, breddfullt av kjente forfattere, konserter, debatter og barneforestillinger.

Dessverre ble årets arrangement avlyst pga covid-19 smittesituasjonen.

Kimen Litteraturfestival

En mobil opplevelse

Litteraturen skal sette oss i bevegelse. Fra noe. Til noe.

Kimen Litteraturfestival

Ved sammenslåinga av Vestfold og Telemark trengte vi å re-brande Litteraturuka i Vestfold, som hadde eksistert i gamle Vestfold fylke siden 1997.

Vi hadde det nye navnet Kimen Litteraturfestival klart, og bad Allegro legge opp et løp for ny grafisk profil for festivalen. Både nettsider, sosiale medier og katalog inngikk i oppdraget.

Allegro har løst oppdraget på en flott måte, og har vært særdeles imøtekommende når vi har meldt inn uforutsette behov underveis i prosessen.
Vi har opplevd dette som et veldig givende lagspill.

Steinar Engeland
Festivalsjef for Kimen Litteraturfestival, Vestfold og Telemark fylkeskommune