Format Eiendom

Pangstart for Ollebukta N°4!

Hvem vil vel ikke bo på bryggekanten? Navigere mot en mer lettvint tilværelse, med balkongliv, båttrafikk, bryggekos og bedre tid? Allegro har jobbet med konseptutvikling for Ollebukta N°4, et nytt boligprosjekt fra Format Eiendom.

En bryggeboer er ikke som andre beboere

I sommer-Norge er Brygga i Tønsberg nærmest som et landemerke å regne. I forlengelsen av dette – rundt «vikingodden», i ly av hotellet – ligger Ollebukta N°4. Her, på første rad, likevel litt tilbaketrukket, kan «bryggeboerne» bo – og akkurat dét var det mange som ville!

Ollebukta N°4 er et leilighetsprosjekt, i regi av Format Eiendom, beliggende på brygga i Tønsberg. Prosjektet utgjør dermed en bo-mulighet få andre utbyggere i Norges eldste by kan tilby. Denne bryggenære beliggenheten, med vannveien som nærmeste nabo, ble bærebjelken i kommunikasjonen. Det var dermed mange som grep sjansen til bli en «bryggeboer i byen» allerede på første salgsdag!

I arbeidet med å fronte prosjektet, bisto vi utbygger med:

  • Konseptutvikling «Bryggeboer»
  • Grafisk profil
  • Design av, og innhold i, salgsmateriell
  • Utvikling og design av nettside og nyhetsbrev
  • Annonsering på Facebook og i avis

Et lekent kommunikasjonskonsept i et delikat prospekt

Konseptet «Bryggeboer» har basis i et nyord vi etablerte for anledningen, og ga dermed rom for å leke videre med andre, nærliggende ord og begreper for bruk i prospektet. Felles for dem alle, er at de har en viss sjø-tilhørighet – som tolkes i nye former i tråd med bofordelene i prosjektet:

En forrykende salgsstart

Salget av de planlagte leilighetene startet klokka 12, en fredag i september. I løpet av tre og en halv time var hele 18 av totalt 24 leiligheter, til mellom 3,5 og 14,5 millioner kroner, solgt! Selv Privatmegleren Tønsberg var overveldet over den voldsomme interessen – aldri tidligere hadde de vært med på å selge leiligheter til nesten 150 millioner på så kort tid. De nye «bryggeboerne» er alt fra unge voksne til eldre, i all hovedsak fra Tønsberg og Nøtterøy. Høsten 2017 er det kun én mulighet igjen til å sikre seg bosted her; se vår boligvelger:

Det er Spir arkitekter som står bak arkitekturen og 3D-visualiseringen i prosjektet. Uttrykket fra prospektet ble overført til de digitale flatene, for helhet og gjenkjennelse i kommunikasjonen. Vi ser frem til å se prosjektet reise seg, bryggelangs mellom bruene!