Derfor tenker vi design

Design kan være så mye. Det kan være en enkel jobb som er unnagjort på noen timer, andre ganger kan det være prosesser som går over flere måneder eller år.

Uansett handler det om å gi merkevaren, produktet eller tjenesten en tydelig identitet og å gjøre valget lettere for sluttbruker. Godt design er en visuell merkelapp som gjør at målgruppen lettere husker og plasserer deg i vrimmelen av tilbud. I Allegro har vi lang erfaring med ulike designjobber, ikke minst med strategisk bruk av design.

Design er ett av flere virkemidler vi i Allegro benytter for å lage kommunikasjon som virker. Det gjelder å sy sammen en helhet hvor budskapet løftes fram ved hjelp av bilder og design som ikke bare underbygger, men som forsterker og gjør innholdet lettere tilgjengelig og mer synlig.